De startavond voor de belijdenisgroep in het seizoen 2012 - 2013 is op maandag 24 sept.

Informatie bij ds. Bram Tack.


Op Pamzondag 17 april 2011 deden belijdenis:

Marco Bunt,                    Anke en Marijn Boer- Regeer

          Yvonne Uittenbogaart

 


 Op zondag 11 april 2010 deden belijdenis:

Richard Slinger    Jos Bunt   Arne van der Ben    Anke van Dieijen

Mariëlle Slinger   Inge Waalwijk   Daisy de Vries  

                       En Inge ontving de heilige doop.  


 Zij deden belijdenis op zondag 15 maart 2009

alt
Renske Stapper Klaartje Rolloos   Miriam Kemp  Marleen Voshart   Brenda Riegman  Steef van Gorkum 
 


Iedereen die gelooft begint daarmee dankzij anderen. Je ouders laten je dopen, of meelevende mensen maken je attent op een gemeente. Je merkt dat het je niet loslaat. Zo raak je zelf betrokken en gaandeweg ga je meedoen. Vroeg of laat komt er dan een moment dat je je gaat afvragen: is het geloof van de kerk ook mijn geloof? Belijdenis doen is (met dankbaarheid voor die anderen) het geloof voor eigen rekening nemen. Een waardevolle stap; goed om samen over na te denken, ook als je nog geen besluit hebt genomen, maar er wel meer over wilt weten.   

In de praktijk
Voor informatie of opgeven kun je contact opnemen met één van de predikanten. 

 Geen afbeelding

 


Vragen 


Wil je de Heer onze God dienen en alleen naar zijn stem horen?
Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden willen heersen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?  
 
Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Bevrijder,
in Jezus Christus, de Zoon, de gekruisigde en opgestane Heer
en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
 
Verlang je je aandeel te hebben in de gemeenschap
rond de Schriften en de tafel met lofzang en gebed
en in deze wereld als Christen te leven
in de verwachting van Zijn Rijk van recht en vrede?