Wat is Diaconie?

Diaconie is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Dit wordt gedaan door om te zien naar mensen die hulp nodig hebben. De instelling van het diaconaat staat in Handelingen 6. Hier kiest de vroeg christelijke gemeente zeven mannen die de zorg voor de armen vormgeven.  

 

Wat doet de Diaconie?

Als Diakenen kent u ons vooral van het collecteren tijdens de kerkdiensten. Ook helpen wij met het uitdelen van wijn tijdens de avondmaalsvieringen. Maar wij doen nog veel meer. Hieronder leest u onze belangrijkste werkzaamheden. 

Stille hulp

Onze voornaamste bezigheid is het ondersteunen van mensen die elders geen hulp kunnen krijgen. Dit kan zijn op financieel gebied of met praktische hulp. We noemen dit het verlenen van stille hulp. De persoon of het gezin die wij helpen blijft hierbij namelijk anoniem en de hulpverlening maken wij niet kenbaar aan de kerkelijke gemeente. Om een beroep te doen op stille hulp kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met Anton van Rijn 0172 616 916. 

Kerkvervoer

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, of kent u iemand die hierbij hulp nodig heeft? De Diaconie kan vervoer voor u regelen. Neemt u hiervoor contact op met Huug Peters via 0172 – 61 33 79.  

 

Collecterooster

Jaarlijks bepalen wij aan welke goede doelen de collecte-opbrengsten geschonken worden. Deze doelen leggen wij vast in het collecterooster. Het collecterooster voor dit jaar vindt u in ons werkplan.

Overig

Overige activiteiten die wij verzorgen zijn o.a.:

 • Verzorgen van de avondmaalsvieringen in Rijngaarde en Vijverhof
 • Organiseren van koffieochtenden- en ouderenmiddagen
 • Organiseren van inzamelingen in natura voor de Voedselbank
 • Ondersteunen van Comité Meeleven (bezoekdames)
 • Ondersteunen van de Mantelzorg (contactpersonen: Ans Rodenburg 0172 – 611 863, Dita Jongkind 0172 – 615 313, Greet Meijers 0172 – 616 884)
 • Vormgeven van het jeugddiaconaat (zoals werving van jeugdcollectanten)
 • Organiseren van de Kerstpakkettenactie
 • Ondersteunen van de vakantieweek in het Roosevelthuis
 • Collecteren tijdens trouwdiensten 
 • Meedenken met wie op zoek is naar werk. 

Samenwerking

Ook door samen te werken en mee te denken met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. Een aantal voorbeelden:

 • Gezamenlijke diaconieën Bodegraven-Reeuwijk: hierin zijn de diaconieën van diverse kerken in Bodegraven en Reeuwijk vertegenwoordigd. Gezamenlijk zorgen zij bijv. voor de kerstattenties voor uitkeringsgerechtigden.
 • VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie): vrijwilligers begeleiden mensen met schulden om te voorkomen dat problemen verergeren en schuldsanering wellicht onontkoombaar wordt. Voor meer informatie www.votad.nl.
 • Stichting Puree (Platform Uitkeringsgerechtigden Bodegraven-Reeuwijk): vrijwilligers bieden mensen met een gemeentelijke uitkering ondersteuning als daar behoefte aan is. Voor meer informatie www.stichtingpuree.nl.
 • Stichting INLIA: organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Voor meer informatie www.inlia.nl.

Wilt u ons steunen?

Uw gift is van harte welkom! U kunt overmaken op bankrekening:

NL07 RABO 0373 7099 86 tnv Diaconie PGB Emmaüs

NL46 RABO 0373 7166 56 tnv KIA/WW PGB Emmaüs