Iedere zondag is er tijdens de morgendienst in de Ontmoetingskerk oppas voor de kleinsten

en nevendienst groep 1 t/m 7 (zie onderaan deze pagina voor meer informatie).

Liturgie en luisteren diensten Ontmoetingskerk  en Lutherkerk

    

Zondag 25 februari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

Philadelphia/gezinsdienst, 2e zondag 40 dagen tijd / reminiscere

18.30

Lutherkerk

Mw. Ds. M. Kwant, Bodegraven

Zondag 4 maart

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. L.L.J. Webbink

Doopdienst, 3e zondag 40 dagen tijd

09.30

Jeugdzolder

Tienerdienst

Groep 8 + klas 1 en 2 v.o.

Zondag 11 maart

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

4e zondag 40 dagen tijd / Laetare
m.m.v. Con Amore uit Nieuwkoop

18.30

Lutherkerk

Ds. T. Zoutman, Den Haag-Leidschenveen

Kinderoppas Ontmoetingskerk

Elke zondagmorgen is er een oppasdienst voor de kinderen van 0 tot 5 jaar in zaal 4. Deze is te bereiken via de achteringang van 't Centrum of via de ontmoetingsruimte. Tijdens de oppasdienst is er altijd een volwassene en jongere aanwezig. 

Er wordt een bijbelverhaal verteld -knutselwerkje gemaakt- limonade gedronken. Maar de kinderen mogen er ook lekker met elkaar spelen met het aanwezige speelgoed. Wanneer u uw kind komt ophalen, kunt u een kleine bijdrage in een spaarpot doen. Van dit geld wordt de voorraad op peil gehouden. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Marian Schijf tel. 741 716. 

 

Kindernevendienst

Bij de morgendiensten is iedere zondag kindernevendienst t/m groep 7.
 

Contactpersoon:  Debbie de Mooij