Informatie over de zendingswinkel

Het werkplan van de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd. 

Projecten 2016

Zendings Kringloop Winkel

Voor de opbrengst van de Zendingskringloopwinkel heeft wijkgemeente Emmaüs voor het jaar 2016 twee projecten uitgekozen.

De eerste bestemming is één van de projecten van Kerk in Actie: ‘School of our Dream Vynnyky’

Deze ‘school van onze dromen’ in het stadje Vynyky in Oekraïne werd in 2009 opgericht door het personeel van een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd.

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers.  Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 

 

Personeel leert liefdevol opvoeden

Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

 

 

Voor dit project is ca. € 15.000 nodig.

Het doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

De tweede bestemming is een project van Local Care voor een ECHO-apparaat’  voor het ziekenhuis in Rivne - Oekraïne

Local Care is in 2008 opgericht door Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin. De stichting was een gevolg van hun nauwe betrokkenheid bij hulpprojecten in Oost-Europa.

Vrienden van Dirk Jan en Marianne traden toe tot de stichting en samen - zeven mensen in totaal – vormen ze het bestuur van Local Care.

Door middel van donaties en allerlei fondsenwervende activiteiten worden kleinschalige projecten ondersteund, zoals: 

     - ondersteuning aan kinderen in weeshuizen,

     - betaling van operaties voor kinderen

     - gehoorapparaten voor scholen in Rivne en Kherson.

     - financiële ondersteuning van de verzorging

                              van psychiatrische patiënten.

 

 

Local Care is dus een organisatie gerund door vrijwilligers en heeft om die reden zeer lage kosten.

Zo zijn er ook diverse leden uit onze eigen gemeente zeer nauw bij betrokken.

 

Voor dit project is minimaal € 7.500 nodig.

   

Onlangs waren Dirk Jan en Marianne in Rivne in Oekraïne,  zij hoorden en zagen daar tijdens een rondgang door het ziekenhuis hoe de toestand was.

 Hier volgt een stukje uit het verslag van Dirk Jan:

‘Sergei neemt ons mee in een rondgang over zijn afdeling van het ziekenhuis, hij vraagt om basale middelen als dekens en lakens en vertelt over de slechte of inadequate apparatuur in de operatiekamer. Op de afdeling gynaecologie zien we een echoapparaat dat soms werkt en een tweede echoapparaat dat al jaren niet meer functioneert. Van de overheid, legt hij uit, heeft hij hieromtrent niets te verwachten’.

De grootste wens is dus een nieuw echoapparaat

Ons tweede project van de Zendingskringloopwinkel wordt dus ‘ECHO-apparaat voor Rivne’

 

 

Door het kopen van artikelen in onze winkel

steunt u direct het werk van de bovengenoemde projecten.