Verder info bij het programma V&T: 

Om de avonden te kunnen organiseren maken wij enige kosten. Ter bestrijding van de onkosten

vragen wij op de avonden een financiële bijdrage.

Als er een toegangsprijs gevraagd wordt, is dat bij de activiteit vermeld; in alle andere gevallen rekenen

we op een bijdrage van € 2,‐ per avond.

Midden in dit boekje is weer het aanbod van activiteiten voor de jeugd te vinden. Een speciale plek

en een speciaal programma voor jullie.

Naast het programma van V&T vindt u informatie over andere activiteiten die vanuit onze kerkelijke

gemeente worden georganiseerd.

Het zou fijn zijn, wanneer u bij een activiteit vooraf even laat weten of u komt. In sommige gevallen

is dat zelfs noodzakelijk. Dat wordt dan bij de activiteit aangegeven.

Bij elke activiteit – tenzij iemand van het pastoraal team van Emmaüs de avond verzorgt – wordt

aangegeven wie van de commissie V&T contactpersoon is. Voor in het boekje treft u een lijst aan

met namen, (mail‐)adressen en telefoonnummers van deze contactpersonen. Voor meer informatie

over de inhoud van dit boekje of het werk van de commissie kunt u zich wenden tot één van de

commissieleden. Meer van en over de commissie is ook te vinden op de website van de Protestantse

Wijkgemeente Emmaüs (www.pge.nu).

De Commissie Vorming & Toerusting