pianoVoorganger: mw. Karin Strijdhorst-van der Weiden, samenzang vanaf 21.50 uur 
Volg de dienst live of kijk de dienst terug. Klik hier voor de Liturgie . Je kan meedoen aan  de wekelijkse collecte m.b.v. deze link.
1e collecte: Armoedefonds
2e collecte: Emmaüs

1e collecte: Armoedefonds.
Het gehele jaar hebben wij het busjes project in 2022 is dit voor het Armoedefonds, kwetsbare ouderen. Het Armoedefonds
maakt zich sterk voor ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het fonds kwetsbare ouderen, via lokale hulporganisaties
steunpakketten aan met o.a. een boodschappenkaart. Met dit tegoed kunnen ouderen boodschappen kopen.