emmausMisschien moet ik zeggen over “vieren in verbinding”. Daar gaat het over.
De Emmaüs-gemeente is wat je noemt een pluriforme gemeente. Wij zijn veelkleurig!. Wij hebben heel verschillende belevingen bij en opvattingen over onze geloofsbronnen, over de geloofsgemeenschap en over onze opdracht in de wereld. Wij hebben ook heel verschillende verwachtingen van de kerk. Onze veelkleurigheid is zo groot dat moeilijk te benoemen is wat ons bindt. Wat hebben we gemeenschappelijk? Het lijkt er meer op dat er verschillende groepen zijn met verschillende identiteiten.


Deze situatie maakt ons kwetsbaar voor een strijd om voorrang van verschillende belangen. Die strijd is er de afgelopen jaren ook geweest.
Toch willen we wel graag in verbondenheid samen verder. Voor velen is dat hun belangrijkste verlangen voor de toekomst.


Er is één kerkelijke activiteit waar het overgrote deel van de gemeente veel waarde aan hecht: de kerkdiensten. Voor de meesten zijn de liturgie en de verkondiging de manier om onze relatie met onze geloofsbron te onderhouden. Maar wij verschillen weer in wat wij zoeken en verwachten in een kerkdienst. Velen hechten aan de verkondiging, het onderwijs, het appel. Anderen vooral aan vormen van samenzang. Weer anderen hechten aan meditatieve momenten of juist aan vormen van kunst en rituelen. Voor de een is vooral beleving in de dienst belangrijk. Anderen willen in hun verstand aangesproken worden. De een zoekt vooral herkenning en bevestiging. De ander zoekt juist nieuwe inzichten of ruimte om te mogen twijfelen aan de zekerheden van vroeger. De een wil vasthouden aan het bekende van vroeger. De ander zoekt juist vernieuwing.


Om aan die verschillen tegemoet te komen zijn er in de Emmaüs-gemeente heel veel verschillende soorten diensten. Voor elk wat wils. Maar dat heeft de verbondenheid in de gemeenschap niet vergroot. Het versterkte de ‘bubbels’ in de gemeente en tussen die ‘bubbels was er een zekere ‘strijd’ om waardering en erkenning. Dat moet dus anders.
Het plaatst ons voor een belangrijke vraag: Hoe kunnen wij samen betekenisvol vieren in de Emmaus-gemeente? Hoe kunnen wij zo omgaan met kerkdiensten in de gemeente dat deze voor iedereen betekenisvol zijn en tegelijk bijdragen aan verbinding, onderling respect en waardering? Want dat is wat we willen in Emmaüs. En terecht, want als we daarin niet slagen zijn we als christelijke gemeente ongeloofwaardig.
Voor een antwoord op deze vraag, wil de kerkenraad graag advies uit de gemeente .
We hebben een groep van 20 gemeenteleden kunnen vinden. De groep is een goede afspiegeling van de gemeente, qua leeftijden, geslachten en kerkelijk verleden. Wij hebben hen gevraagd om de kerkenraad en de gemeente over deze ‘kwestie' te adviseren.

Dinsdag 10 mei kwamen wij voor het eerst bij elkaar. Ik (Marten Knevel) heb de groep geïnformeerd over de vraagstelling en over de werkwijze.
Hier een korte samenvatting van de werkwijze
· De groep over de aanvullende informatie die die zij nodig heeft
· Die aanvullende informatie wordt verzameld en met de groep gedeeld.
· De groep beraadt zich met behulp van verschillende werkvormen op deze informatie en op mogelijke antwoorden op de adviesvraag.
· De groep selecteert de adviezen die zij wil delen met de kerkenraad en met de gemeente.
Dinsdag heeft de groep nagedacht over de informatie die zij nodig heeft om goed te kunnen adviseren. Ik geef een paar voorbeelden.
• Welke soort diensten zijn er in Emmaus?
• Met welke grenzen en kaders voor kerkdiensten moeten wij rekening houden?
• Waarom kiezen gemeenteleden voor bepaalde kerkdiensten, maar komen ze niet naar de gewone zondagmorgendiensten
• Waarom gaan gemeenteleden van Emmaus naar diensten in andere kerken?
• Hoeveel mensen bezoeken de verschillende diensten?
• Hoeveel kosten de verschillende kerkdiensten eigenlijk?
• Waarom kunnen de ‘doelgroepen’-diensten niet samen? Van wie niet?
• Welke liturgische tradities zijn er in Emmaus en waarom is het belangrijk om die in stand te houden?
• Wat is de grootste hindernis op weg naar gezamenlijke diensten?

Wij gaan nu met elkaar aan de slag om antwoorden te vinden op deze en andere vragen. Soms worden die op papier gedeeld. Soms vragen we mensen om aan de groep te vertellen hoe zij hierin staan.
Als je iets zou willen delen over willen vragen neem dan contact op met mi via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of WhatsApp 0641860630
Wij zullen jullie blijven informeren over de ontwikkelingen.

Marten Knevel