Als begeleidingsteam willen wij samen met jullie op ontdekkingsreis gaan naar de Emmaus gemeente van de komende jaren. Als opwarmer leggen wij jullie elke zondag een vraag voor om over na te denken en met anderen over te praten en eventueel met de gemeente te delen. Dank voor ieder die met de opwarmers van vorige weken aan de slag is gegaan. Op de website kunnen jullie lezen hoe gemeenteleden gereageerd hebben op de eerste twee opwarmers.

Vandaag de tweede bezinningsvraag.

Afgelopen zondag deed ds. van Veen in de dienst een dringende oproep om als gemeente Christus als hoofd te blijven dienen. Onze vraag hierbij aan jullie allen is: Wat moeten wij met deze oproep? 

 

In onze groep hebben wij ook over deze vraag nagedacht en hier delen wij vast enkele van onze antwoorden:

    • Jezus weerspiegelt op unieke wijze God, daarom verdient zijn voorbeeld navolging om met onbaatzuchtige liefde te werken aan een wereld van vrede en recht
    • Jezus leerde liefde en compassie in woord en daad.Als volgelingen van hem  moeten wij ons voortdurend inspannen om met elkaar om te gaan in die geest, ook met andersdenkenden.
    • Wij willen als gemeente ons laten leiden door wat Jezus ons Hoofd denkt en wil. Hij is het Hoofd van alle mensen die hem als hun verlosser hebben aangenomen. Wij dienen Jezus als ons grote voorbeeld te zien en Hem te volgen.
    • Door bijvoorbeeld aandacht, liefde en respect te hebben voor de mensen om ons heen, dienen we Jezus. Zonder dat Hij altijd centraal ‘op de voorgrond’ staat, is God aanwezig in ons en in het dagelijks leven.
    • Jezus als inspirerend voorbeeld zien om mijn/ons leven in het hier en zo vorm te geven zoals hij het ons heeft voorgeleefd. Dus met aandacht en mededogen voor elkaar. Daarvoor mag ik putten uit zijn onmetelijke bron van Liefde
 

Wij hopen wij dat je meedoet, over de vragen nadenkt, je inspiratie de vrije loop laat, en je antwoorden met elkaar deelt en zo ‘kleur bekent’ waardoor het veelkleurig boeket van deze gemeente zichtbaar wordt. 

Welke kleur wil jij toevoegen …?

Reacties kunnen jullie via deze link geven en bekijken. Als dat niet lukt dan via email aan marten@knevelconnect.nl.

 

Het begeleidingsteam van de ontdekkingsreis

 

Verschillende van jullie hebben kleur bekend naar mij en je kleur toegevoegd. Ik vat ze hieronder samen:

- Ik spreek liever niet in termen van ‘wij moeten’ en ‘iemand dienen’, maar ik houd het voorbeeld van Jezus Christus voor ogen die leerde dat ik een weg kan gaan van het beteugelen van de krachten die mij ervan weerhouden om een ‘heel’ mens te worden zodat ik, niet om dat het ‘moet’, maar vanuit een innerlijke motivatie de dingen ga doen die goed zijn voor mijzelf, mijn medemens en de wereld als geheel.

- Voor mijzelf vind ik stelling 1 het belangrijkst en eigenlijk zijn de andere stellingen in diezelfde lijn. Alleen stelling 3 daar kan ik niet in meegaan. Omdat daarin staat dat alle mensen, die hem als verlosser hebben aangenomen. Hoe is dan onze houding tegenover andersdenkenden en andere godsdiensten, sluiten we die uit? Stelling 5 ook niet helemaal mijn ding, voor mij zijn meer mensen een voorbeeld, zoals o.a Ghandi, Mandela, M Luther King en in deze tijd heb ik bewondering voor bv Angela Merkel, Renske Leijten en Pieter Omtzigt. Zij houden sterk vast aan rechtvaardigheid en barmhartigheid, daar heb ik bewondering voor. Ik zal zelf ook nooit het teken WWJD (What Would Jesus Do?) dragen, deze vraag speelt echt niet voor mij in mijn dagelijks leven. Jezus geeft goede voorbeelden maar die komen zeker voort uit de Tien geboden, die God via Mozes aan ons heeft gegeven. In de kerk zou ik daarom mij niet gelukkig voelen wanneer alleen Jezus een groot podium zou krijgen.

- Als Christus het hoofd van het lichaam, van de kerk is, bepalen niet de afzonderlijke leden van het lichaam, van de kerk, wat de juiste manier van Christus dienen is. Het is nogal wat om te denken dat onze eigen manier van dienen, navolgen, geloven de juiste zou zijn. Weten wij eigenlijk wel wat er in het hoofd van anderen omgaat? Scherper geformuleerd: denken wij te weten, wat er in het Hoofd van de Ander omgaat?

- De kern van een gemeente voor alle gemeenteleden, vooral ook voor hen die de kerkenraad vormen samen met de predikanten, vind ik in Filippenzen 2 de verzen 1 t/m 4. ”Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij (Paulus) dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van Geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”

- Christenen zouden als uitgangspunt moeten hebben de boodschap van Jezus van: vrede en gerechtigheid, liefde en vergeving. De kerk is daarin een middel, maar geen doel. Naast het belang van een gemeente is de zoektocht naar God ook een persoonlijke zoektocht.

- Bij je tweede vraag kom ik deze dagen steeds weer uit bij Johannes 15. Het hart van de christelijke spiritualiteit ligt in de verbondenheid met Christus. Een rank (welke kleur ook), die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.

- Ik denk dat de Vader, de wijnbouwer, met eindeloos veel geduld voor de ranken zorgt (leiden, snoeien, etc), maar we moeten wèl verbonden blijven aan de wijnstok ! Anders verdorren we…! Dus of je nu een beeld gebruikt van het hoofd van het lichaam, of de wijnstok, of welk beeld ook, we kunnen niet zonder Christus ! Verbonden zijn is iets anders dan een voorbeeld. Ik vind wel dat we als kerk vaak achter Hem aan struikelen (zie de kerkgeschiedenis), ik zou daarom niet zo snel grote woorden gebruiken, maar in die verbondenheid kunnen we gelukkig óók iedere keer weer overeind komen. En vrucht dragen…!

Dank voor deze veelkleurige reacties. Lukt het om de reacties van anderen te verstaan? Het vraagt misschien wat inspanning om je te kunnen inleven. Kan dat de moeite waard zijn? Ik hoop dat het u lukt de verschillende reacties als een verrijking te zien van ons beeld van God en zijn liefde.

Marten Knevel

Interim predikant