2020 03 13 vleugel

Wat is livestreaming?
Streaming is een techniek waarbij een geluidsfragment of video via het internet direct beluisterd of bekeken kan worden, zonder dat men deze eerst moet downloaden. Dit betekende dat de dienst op zaterdagavond werd opgenomen en op internet werd geplaatst en dat u op een door u gekozen tijdstip de dienst kon bekijken via de website van de kerk. Zondag gaan we live!

Livestreaming gaat nog een stapje verder: hierbij zenden we de dienst uit, de dienst vindt dus live plaats. Met een livestream kunt u meteen meekijken met de dienst en het direct mee beleven. Aanstaande zondag gaan we voor de eerste keer de dienst live uitzenden, we beginnen om half tien. Kijkt u met ons mee?

Kan ik de dienst terugkijken?
Als u verhinderd bent om mee te kijken, is het mogelijk om later in te schakelen. Vanaf het moment dat de uitzending begint kunt u ook de dienst terugkijken. Als de uitzending nog bezig is, kunt u teruggaan naar het begin. Als de uitzending is afgelopen blijft deze beschikbaar om terug te kijken. U kunt dus zelf bepalen wanneer u de dienst kijkt 
Han van Hoorn

PS Het gebeurt vrijwel nooit, maar mocht het streamen vastlopen doordat er toch teveel mensen tegelijk kijken, schakel dan een kwartiertje later nog een keer in. 

============================================================================

Ook de kerkenraad van Emmaüs heeft besloten om met ingang van zondag 15 maart de kerkdiensten, zowel de morgendiensten als de avonddiensten, niet door te laten gaan. Uiteraard is dit een teleurstelling voor iedereen die op zondag graag komt. 

In plaats hiervan hopen we elke week op zaterdag een opname te maken van een kleine kerkdienst rond de vleugel. Debbie de Moooij (nevendienst) wil online een kindermoment verzorgen. Het is de bedoeling dat je deze twee opnamen zondag hier op onze website kan bekijken. Kijk je ook? 

Verder wil Wim Oosterbeek regelen dat de luisteraars van de kerktelefoon op de vaste tijd, op zondagmorgen om 9.30u de dienst kunnen horen. Hieronder heel het bericht van voorzitter Gert Jan Meijers.

Maatregelen vanwege het Coronavirus

Van overheidswege zijn maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. In lijn hiermee schrijft de PKN op de website:

“Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.” 

Ook de kerkenraad van Emmaüs heeft besloten om met ingang van zondag 15 maart de kerkdiensten, zowel de morgendiensten als de avonddiensten, niet door te laten gaan de komende weken.

In plaats daarvan hopen we elke week een kleine kerkdienst en een kindermoment online te zetten die je op zondag op onze website www.pge.nu kan bekijken. De opname plannen we op zaterdagavond met de mensen die op zondag een rol zouden hebben. Voor de kinderen wil Debbie de Mooij van de nevendienst een wekelijkse video maken. En Wim Oosterbeek wil regelen dat de luisteraars van de kerktelefoon op de vaste tijd, op zondagmorgen om 9.30u de dienst kunnen horen. Het zal wat improviseren worden, maar de kerkenraad stelt deze inzet in ons midden erg op prijs.

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver (scriba PKN) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Tegelijkertijd vraagt de kerkenraad aandacht en gebed voor degenen die zich extra getroffen voelen door de situatie. Bezoek is nu niet een eerste optie, maar de telefoon kan uiteraard wel gebruikt worden. Mocht u behoefte hebben aan pastorale bijstand, kunt u contact opnemen met Janneke Benedictus (tel.: 0172 651 126 of 06-5029 4017). Ook suggesties wie we in deze weken een keer extra zouden kunnen bellen zijn welkom.

Namens de kerkenraad, Gert Jan Meijers