2020 01 05c Jan

Op 1 januari 2020 was Jan Slappendel 50 jaar organist en 30 jaar cantor van wijkgemeente Emmaüs. In de morgendienst van 5 januari werd daar aandacht aan besteed. Jan ontving uit handen van de voorzitter van de taakgroep Beheer & Financiën, Wim Komrij, een draaginsigne en een oorkonde. Ook werd hij door de cantorij, samen met de gemeente, toegezongen.

Emmaus feliciteert Jan van harte. Hieronder zie je de foto's. 

2020 01 05a Jan