Agenda

 Adventstak maken
21:00 18/11/2018
't Centrum, Willemstraat 15, Bodegraven
 

Deze zondag begonnen tien mensen uit ons midden (opnieuw) aan een taak. Frank en Stieneke Baas, Henriëtte Mostert, Marja en Henk van Veen, pastoraal medewerkers, Eric Bette, taakouderling Eredienst, Reinder Ubels, ouderling en voorzitter van de Kerkenraad, Lineke de Bruin, Annie Schiere en Cees van der Wel, diaken. We wensen hen allen veel goeds en Gods zegen in hun kerkenwerk.