Op vrijdagavond 7 september was de inzegening van het huwelijk van Robin Kersbergen en Manon Swieb. Tweelingzus Rosaline las de schriftlezingen, Revelation zong en Bram Tack ging voor. Jeugdouderling Eric Dijk overhandigde de trouwbijbel in de bijzondere vertaling van de Naardense bijbel.