Bij een rouwdienst bezoekt de sectieouderling of pastoraal medewerkervan de overledene de dienst en zo mogelijk de begrafenis of crematie. Als de rouwdienst plaatsvindt in de kerk heeft indien mogelijk de sectieouderling dienst. Afstemmen met degene die de rouwdienst leidt.

  

aangepast: november 2019